ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΘΑΣΟΥ

Η θέση Φεγγάρι στις Μαριές


Σχολιάστε

Λατομείο Σχιστόλιθου στην θέση Φεγγάρι στις Μαριές

Λατομείο Σχιστόλιθου στην θέση Φεγγάρι στις Μαριές

Η θέση Φεγγάρι στις Μαριές

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με ιδιαίτερη ανησυχία, παρακολουθούμε τις τελευταίες εξελίξεις στο θέμα που έχει (ξανα)προκύψει με το Λατομείο Σχιστόλιθου στην θέση Φεγγάρι στις Μαριές. Ανησυχία που πηγάζει από τον τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση του Δήμου Θάσου διαχειρίζεται την όλη υπόθεση και ανησυχία για τις πιθανές (καταστροφικές) συνέπειες που μπορεί να έχει μία τέτοια επέμβαση στο περιβάλλον.

Στην συγκεκριμένη τοποθεσία, ο Δήμος δεν έχει καμία αρμοδιότητα μιας και αυτή έχει οριστεί ως Δημόσια Δασική Έκταση.

Χαρακτηρισμός δασικής έκτασης. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα διαχειριστικό ρόλο. Επίσης: η έκταση αυτή έχει ενταχθεί εντός του δικτύου Natura 2000 καθ’ όσον πλησίον της και σε αποστάσεις μικρότερες του ενός χιλιομέτρου σε ευθεία ευρίσκονται οι πηγές των Μαριών, οι καταρράκτες, η Γέννα, το φράγμα και η λίμνη των Μαριών. Φιλοξενεί εκατοντάδες είδη πτηνών για αυτό είναι χαρακτηρισμένη ως περιοχή προστασίας βοσκοτόπων και ειδών. Αξίζει να σημειωθεί (και να συνυπολογιστεί) ότι σε απόσταση τριών περίπου χιλιομέτρων υλοποιείται κάθε χρόνο το ΑΣΤΡΟ camping, που κάθε χρόνο φιλοξενεί εκατοντάδες τουρίστες από όλο τον κόσμο και (λογικά) θα επηρεαστεί αρνητικά από την ύπαρξη ενός λατομείου. Τέλος (αλλά διόλου έσχατο), ο μόνος δρόμος που οδηγεί στο επίδικο λατομείο διέρχεται μέσα από τον ορεινό οικισμό των Μαριών με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τους κατοίκους και την λειτουργικότητα του χωριού.

Ευκαιρίας δοθείσης, θέλουμε να υπενθυμίσουμε στους πολίτες του νησιού (και εμμέσως στη Διοίκηση του Δήμου και τους Δημοτικούς Συμβούλους) τα παρακάτω:

Η εταιρεία που ενδιαφέρεται για την εν λόγω «επένδυση», είχε υποβάλλει προ επταετίας αίτηση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την έρευνα στη θέση Φεγγάρι. Στις 30-03-2009 έγγραφο της διεύθυνσης υδάτων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αναφέρει ότι υπήρχαν «οι συναινέσεις των υπηρεσιών για ερευνητική εργασία στο συγκεκριμένο χώρο» και προτείνει την θεώρηση του θέματος με επιφυλάξεις.

Το τμήμα περιβάλλοντος και υδρο-οικονομίας της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος του χωρικού σχεδιασμού της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας αναφέρει στις 10-10-2011 ότι η επίδικη θέση βρίσκεται σε ζώνη Natura 2000 με κωδική ονομασία GR1150012 «Θάσος όρος Υψάριο και παράκτια ζώνη νησίδες Κοίνυρα και Ξηρονήσι».

Το τοπικό συμβούλιο Μαριών στις 11-09-2012 αποφάσισε ομόφωνα τη μη έγκριση για διενέργεια λατομικού χώρου. Και το δημοτικό συμβούλιο ΘΑΣΟΥ στις 11-09-2012 με απόφαση που έκρινε κατά πλειοψηφία ότι είναι αναρμόδιο να αποφασίσει για την μελέτη του θέματος.

Το θέμα εξετάστηκε από το περιφερειακό συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στις 12-09-2012. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις τοποθετήσεις συλλόγων της Θάσου και την άποψη-αντίθεση του περιφερειακού συμβούλου Νικόλαου Πατήρα, αποφάσισε ομόφωνα και γνωμοδότησε κατά της έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων. Το δε Δασαρχείο Θάσου στις 02-12-2014 αναφέρει ότι η συγκεκριμένη έκταση είναι δημόσια δασική έκταση, δεν έχει καεί και δεν έχει κηρυχτεί αναδασωτέα, δεν βρίσκεται εντός λατομικής ζώνης και εμπίπτει σε ευρύτερη επιφάνεια που χαρακτηρίστηκε ως περιοχή προστασίας οικοτόπων και ειδών.

Η ίδια εταιρεία επανέφερε το θέμα στις 09-12-2014 ζητώντας τη γνωμοδότηση του Δήμου Θάσου επί των ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου σχιστόλιθου στην θέση Φεγγάρι. Στις 2 Μαρτίου του 2015 συνεδρίασε η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Θάσου η οποία γνωμοδότησε θετικά υπέρ της χορήγησης άδειας ερευνητικών εργασιών λατομικού χώρου με την πλειοψηφία των παρόντων μελών! Με μία μικρή «λεπτομέρεια»: επί συνόλου 7 μελών της επιτροπής παρόντα ήταν τα 5 και η απόφαση «πέρασε» με ψήφους 3 έναντι 2! Και ρωτάμε:

Τα μέλη της επιτροπής έλαβαν υπ’ όψιν το σκεπτικό που διετύπωσαν οι υπηρεσίες κατά τη πρώτη απόρριψη;

Έκρινε σκόπιμο να επισκεφθεί την επίμαχη περιοχή έστω κάποιο μέλος της;

Πως είναι δυνατόν τον Σεπτέμβριο του 2012 το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφαίνεται πως είναι αναρμόδιο για το συγκεκριμένο θέμα ενώ το Μάρτιο του 2015 να αποδέχεται την απόφαση της επιτροπής Ποιότητας Ζωής χωρίς καμία επιφύλαξη;

Φυσικά, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστο το γεγονός ότι οι διατάξεις στις οποίες στηρίζει την απόφαση της η επιτροπή δεν αφορούν το συγκεκριμένο θέμα καθώς επιστρατεύτηκαν διατάξεις που αφορούν θέατρα και κινηματογράφους!

Παρ’ όλα αυτά το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Θάσου στις 16 Μαρτίου 2015 ενέκρινε την παραπάνω απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής χωρίς να διατυπώσει καμία επιφύλαξη ή όρο για την εταιρεία. Στις 27-03-2015 με έγγραφό του υπέβαλλε την πιο πάνω απόφαση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στο τμήμα αγνοώντας πλήρως το τοπικό συμβούλιο των Μαριών αλλά και τις εκατοντάδες υπογραφές συντοπιτών μας, φορέων και νομικών προσώπων που διαφωνούν με την χορήγηση αδείας ερευνητικών εργασιών και λειτουργία του πιο πάνω λατομείου.

Στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η δημοτική παράταξη Ανθρώπων Έργα και η δημοτική παράταξη Λαϊκή Συσπείρωση, έχοντας επιπλέον τη συνδρομή φορέων και προσώπων της Θάσου, έθεσαν το θέμα στο Δήμο για επανεξέταση. Η Δημοτική Αρχή μας παρέπεμψε στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, όπου το θέμα είχε μπει τελευταίο σε προτεραιότητα και δεν πάρθηκε κάποια απόφαση στην συγκεκριμένη συνεδρίαση. Έκτοτε έχει περάσει πολύς καιρός και μείναμε με την υπόσχεση πως θα ενημερωθούμε όταν θα ληφθεί κάποια απόφαση. Να τονιστεί επίσης ότι, πριν το τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε κατατεθεί αίτημα από την δημοτική σύμβουλο Χαρίκλεια Κυριατζίδου, για την συζήτηση επί του συγκεκριμένου θέματος, κάτι το οποίο δεν έγινε τελικά και έτσι καταφύγαμε στο αίτημα της συζήτησης προ ημερησίας διάταξης, στην συνεδρίαση της 7ης Δεκεμβρίου 2015, όπου και πάλι «εισπράξαμε» αόριστες υποσχέσεις για κάποια μελλοντική συζήτηση του θέματος.

Μετά από όλα αυτά (και με δεδομένο το θετικό για την «επένδυση» κλίμα που «εκπέμπουν» οι διαθέσεις των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας), η παράταξή μας θα διεκδικήσει με κάθε νόμιμο μέσο την προάσπιση του συγκεκριμένου χώρου και θα σταθεί σύμμαχος και συμπαραστάτης σε οποιαδήποτε κινητοποίηση αποφασίσουν οι κάτοικοι των Μαριών.

Advertisements


Σχολιάστε

Πασχαλιάτικη συνάντηση.

Η γραμματεία της Δημοτικής Κίνησης «Ανθρώπων Έργα» εύχεται στους υποψηφίους της, στους φίλους της και σε όλους τους Θάσιους χρόνια πολλά. Καλεί δε τους υποψηφίους και τους φίλους της σε συνάντηση την Κυριακή, 19/04/15, στις 11:00 π.μ. στο Όνειρο Ζωής, στο Δασύλιο Πρίνου, με θέμα “Προβλήματα της Θάσου και οργάνωση για την αντιμετώπιση τους”.

Η βασιλόπιτα της δημοτικής παράταξης Ανθρώπων Έργα


Σχολιάστε

Κοπή πίτας της Ανθρώπων Έργα

Κοπή πίτας της δημοτικής παράταξης Ανθρώπων Έργα.

Η βασιλόπιτα της δημοτικής παράταξης Ανθρώπων ΈργαΧτες το βράδυ, 11 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η κοπή της παραδοσιακής βασιλόπιτας, από τη δημοτική παράταξη Ανθρώπων Έργα, στο Όνειρο Ζωής στο Δασύλλιο του Πρίνου. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε πλήθος φίλων και μελών της Ανθρώπων Έργα και την πίτα έκοψε ο επικεφαλής της παράταξης και δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Παπαφιλίππου.

Η κοπή της πίτας από τον επικεφαλής της Ανθρώπων Έργα, Βασίλη Παπαφιλίππου.

Η κοπή της πίτας από τον επικεφαλής της Ανθρώπων Έργα, Βασίλη Παπαφιλίππου.


Σχολιάστε

Τα πλοία της Θάσου.

Τα πλοία της Θάσου.

Του Δημήτρη Θεοδωρίδη.

ΑΜΦΙΠΟΛΙΣ: πλοιοκτήτης Γ. Μοσχίδης, κατασκευή Πέραμα 1964.

Το φέρυ μποτ Αμφίπολις

Ε⁄Γ Ο⁄Γ Αμφίπολις

Τότε θαλάσσια συγκοινωνία, Πρίνος-Καβάλα. Το κέρδος συμβάδιζε με την κοινωνική προσφορά. Κάποτε τα πλοία έφερναν τους κατοίκους της Θάσου στην πρωτεύουσα Καβάλα για την εξυπηρέτηση των διαφόρων αναγκών τους.
Στις μέρες μας, που επικράτησε το υπερκέρδος, οι Θάσιοι μεταφέρονται στην απέναντι στεριά της Κεραμωτής με ότι αυτό συνεπάγεται σε χρόνο και σε χρήμα.
Μετά την πρόσφατη απόφαση του ΣΑΣ (Συμβούλιο Θαλασσίων Συγκοινωνιών) από 1-11-2014 μέχρι τέλος Μαρτίου, στην πορθμειακή γραμμή Πρίνου-Καβάλας μόνο δύο (2) δρομολόγια καθημερινά.
Η απόφαση αυτή αποκαλύπτει ξεκάθαρα ότι το ΣΑΣ, υποκύπτοντας σε αίτημα των ναυτιλιακών εταιριών, εναρμονίζεται με τα συμφέροντά τους, δρώντας ως υποχείριό τους. Νεκρώνει τη γραμμή Πρίνου-Καβάλας και υποβαθμίζει τη ζωή των κατοίκων ολόκληρης της Θάσου. Ιδιαίτερα πλήττονται οι κάτοικοι του κεντρικού και νότιου τμήματος του νησιού, οι οποίοι υποχρεώνονται να διασχίσουν το μεγαλύτερο μέρος του νομού προκειμένου να έρθουν στην πρωτεύουσα Καβάλα, όπου βρίσκονται όλες οι διοικητικές υπηρεσίες και το Γενικό Νοσοκομείο.
Η Δημοτική Αρχή της Θάσου και η πολιτική ηγεσία του νομού μας συμβιβάζονται με τα συμφέροντα των ιδιοκτητών των ναυτιλιακών εταιριών και αδιαφορούν για τις ανάγκες των κατοίκων της Θάσου και της πόλης της Καβάλας. Οι σπασμωδικές κατά καιρούς δηλώσεις και ενέργειές τους γίνονται για το θεαθήναι.
Χρειάζεται μεγάλος αγώνας από τους φορείς, τους συλλόγους και τους πολίτες της Θάσου μέχρι να ξαναγίνει η πορθμειακή γραμμή Πρίνος-Καβάλα η συντομότερη οδός που θα ενώνει τη Θάσο με την Καβάλα, την πρωτεύουσα του νομού.


Σχολιάστε

Αποτελέσματα Δημοτικών Θάσου Α’ γύρος.

Αποτελέσματα Δημοτικών Θάσου Α’ γύρος.

Τελικά αποτελέσματα.

Και σε εξελάκι πρωτος γυρος 2014

        Παπαφιλίππου |Μερέσης |Χατζημανώλης|Χρυσάφης | Βλαστάρης |Ψήφισαν

_______________________________________________________________________________________

Λιμένας     |122     |732    |764    |80    |47    |1798
__________________________________________________________________________________
Ραχώνι     |42     |300    |143    |20    |32    |556
__________________________________________________________________________________
Πρίνος     |254     |161    |219    |85    |116    |864
__________________________________________________________________________________
Σωτήρος     |26     |110    |87     |9     |31    |275
__________________________________________________________________________________
Καλλιράχη    |79     |206    |194    |202    |78    |778
__________________________________________________________________________________
Μαριές     |51     |98    |182    |73    |49    |485
__________________________________________________________________________________
Λιμενάρια    |94     |180    |266    |306    |627    |1512
__________________________________________________________________________________
Θεολόγος-Ποτός |98     |136    |535    |68    |380    |1255
__________________________________________________________________________________
Παναγία     |32     |228    |251    |109    |12    |640
__________________________________________________________________________________
Ποταμιά     |106     |244    |286    |111    |16    |797
__________________________________________________________________________________
Σύνολο     |904     |2389   |2927    |1063   |1388   |8960


Σχολιάστε

Επίσκεψη ενημέρωσης στη ΔΕΥΑΘ

Επίσκεψη ενημέρωσης στη ΔΕΥΑΘ

Aqueduct, Υδραγωγείο

Την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου, αντιπροσωπεία της δημοτικής μας παράταξης με επικεφαλής τον υποψήφιο δήμαρχο Θάσου Βασίλη Παπαφιλίππου, επισκέφθηκε τη ΔΕΥΑΘ για να συζητήσει και να ενημερωθεί γύρω από τα θέματα που σχετίζονται με το πρόβλημα της ύδρευσης στο Δημοτικό Διαμέρισμα των Λιμεναρίων.
Η διοίκηση της ΔΕΥΑΘ, διαβεβαίωσε την αντιπροσωπεία μας  ότι έχει προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίλυση του προβλήματος και σε περίπου ένα μήνα  θα έχει αποκατασταθεί και η ομαλή υδροδότηση της περιοχής.
Αναμένουμε λοιπόν και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με την ΔΕΥΑΘ για τον επόμενο μήνα .

Δημοτική Κίνηση Πολιτών Θάσου
ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΕΡΓΑ


Σχολιάστε

ΠΡΟΣ ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ

ΠΡΟΣ ΔΕΥΑ ΘΑΣΟΥ

Αξιότιμοι κύριοι,
Οι κάτοικοι των Λιμεναρίων το τελευταίο διάστημα, βιώνουν το πρόβλημα της
έλλειψης νερού, πριν ακόμη μπουν στην περίοδο της μεγάλης κατανάλωσης. Ήδη δυο
γεωτρήσεις έχουν μπει στο δίκτυο, χωρίς και πάλι να καλύπτονται οι ανάγκες.
Η υπηρεσία σας καλείται να δώσει άμεση λύση, κάτι που δεν έχει κάνει ως
τώρα, αφήνοντας εκτός λειτουργίας τη γεώτρηση στη θέση Σκεπαστό, χωρίς
συντήρηση τις γεωτρήσεις στα Ραχίδια 2 και στα Πριονίδια καθώς και την κεντρική
δεξαμενή των Λιμεναρίων. Όλα αυτά έχουν ως αποτέλεσμα να χάνονται σοβαρές
ποσότητες νερού. Το ίδιο πρόβλημα εντοπίζεται και στο δίκτυο ύδρευσης στα Καλύβια,
δηλ. να χάνονται ποσότητες νερού λόγω παλαιότητας του δικτύου.
Επίσης ζητάμε να μας ενημερώσετε σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκεται η
γεώτρηση στη θέση Βαθιάδικα.
Καταγγέλουμε την ολιγωρία της υπηρεσίας σας και ζητάμε την εύρεση άμεσης
λύσης, πριν την έλευση της τουριστικής περιόδου.
Υποψήφιος Δήμαρχος Θασίων
Παπαφιλίππου Βασίλης

Σχετικά με το θέμα, αντιπροσωπεία μας  θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στη ΔΕΥΑ Θάσου, στις μία η ώρα την Πέμπτη 27 Φεβρουαρίου.
Συνέχεια